Ministerstvo práce a sociálních věcí nechce vydat závěrečnou zprávu auditu IT služeb

0

Ministryně práce a sociálních věcí se pochlubila svým auditem IT služeb a jak všechno perfektně půjde. Zveřejnila ale jen tiskovou zprávu, slidy a nechala se vyfotit pro média (1, 2 , 3). Dokonce se pochlubili, že podali dvě trestní oznámení.

Poněvadž ale zveřejnili jen co chtěli, chtěl jsem vidět celou zprávu. A narazil jsem. Prý se to jen týká vnitřních předpisů a samotná zpráva je chráněna autorským právem IT společností, jejichž myšlenky jsou v auditní zprávě popsány. A kopie trestních oznámení se nevydávají a basta. A to ani pokud byly uplně nesmyslné, nebo vlastně hlavně v tom případě.

Nemohl nenásledovat rozklad. Vzhledem k tomu, že ministryně mé rozklady neřeší, za pár dní bude následovat stížnost na nečinnost, které teda také neřeší a hned poté správní žaloba na nečinnost.

Pokud teda ministerstvo dá správní spis soudu, pak se této zprávy někdy dočkáme.

Protected: Zpravy

Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Prvni poradna SLAPP v Cesku?

0

Vypada to, ze tu je prvni poradna SLAPP v Cesku: zprava

Doufam, ze jim to poradne soud osladi, i kdyz u toho soudu nikdo nevi.

Vzhledem k novinarine si pokusim tipnout, co se stalo. Pan duchodce, jak je oznacovan ve clanku, podal asi odvolani proti uzemnimu rozhodnuti. To bylo zamitnuto. Pote podal spravni zalobu a take navrh na vydani usneseni o odkladnem ucinku. A to mu asi dali, takze do te doby, nez soud rozhodne, se nesmi stavet. A to pri rychlosti pretizeneho Mestskeho soudu v Praze bude trvat dost dlouho…

Navrácení občanství bývalým občanům České republiky podle § 31 odst. 1 zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky – návod a vzor prohlášení

0

Na této stránce bude vždy aktuální verze návodu ve formátu docx (MS Word). Současná verze je 1.1.

 

Návod jak získat zpátky občanství ČR pro bývalé občany ČR ve formátu docx a vzor prohlášení

 

Vážení přátelé,

 

Parlament České republiky přijal nový Zákon o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb. Tento zákon umožňuje bývalým občanům ČR (až na výjimky) získat zpátky občanství prohlášením na zastupitelském nebo krajském úřadě.[1]

Pokud jste byli v minulosti občany ČR nebo ČSR, ztratili jste v minulosti občanství a nejste/nebyli jste občané Slovenské republiky, s velkou pravděpodobností se můžete prohlásit za občany České republiky a po obdržení listiny o nabytí státního občanství se jimi stanete. Za nezletilé jedná jejich zástupce. Naneštěstí osoby, které nikdy neměly české nebo československé občanství a nenarodily se před rokem 1969, nemohou takto získat občanství.

Připravili jsme pro Vás návod, jak požádat. Tento návod neobsahuje všechny možnosti, ale měl by pomoci v nejběžnějších variantách. Pokud nemůžete požádat podle § 31 odst. 1 z. č. 186/2013 Sb., doporučuje Vám, abyste si zkontrolovali jiné paragrafy jako § 32-36 a 72. Prohlášení podle některých z těchto paragrafů lze učinit jen do 1. 1. 2015!

Prohlášení se podává u krajského úřadu podle místa posledního trvalého bydliště na území ČR, pokud nebyl, pak u Úřadu městské části Praha 1. V zahraničí se dá podat u konzulárně příslušného zastupitelského úřadu, který prohlášení podstoupí příslušnému úřadu.

Budete potřebovat platný doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz a pod., nesmí to být české doklady, neboť ty nejsou platné), samotné prohlášení (některé krajské úřady samy vyplní a vytisknou), rodný list, originál listiny na základě které jste ztratili občanství, oddací listy a podobné a také rodné a oddací listy rodičů a prarodičů, pokud jsou potřebné pro určení nároku. Pokud nemáte český rodný list Váš nebo pra/rodičů, můžete si ho za poplatek nechat vyhotovit na ambasádě, ale to může celou proceduru zdržet. Všechny doklady musí být v češtině/slovenštině nebo originál s apostilou a ověřený překlad. Zastupitelské úřady většinou zkontrolují Váš překlad, ale je potřeba se informovat.

V USA je složitější získat apostilu pro tzv. federální živé dokumenty jako třeba naturalizační listinu. Nejjednodušší je si sjednat “infopass appointment” u USCIS, nechat si ověřit kopii naturalizační listiny, kterou si donesete, pomocí formuláře G-24. Dále musíte tuto certifikovanou kopii poslat na U.S. Dept of State  http://www.state.gov/authentications/) a nechat si dodat apostilu. Mimo území USA mohou naturalizační listinu ověřit konzulární úředníci.

Pokud v USA nemáte originál naturalizační listiny (nebo neexistuje, neboť jste získali občanství odvozeně jako nezletilé dítě naturalizovaného občana v jeho péči), můžete o ni požádat u USCIS.

Ve Velké Británii také nelze dodat apostilu přímo na naturalizační listinu. Je potřeba si nechat kopii ověřit u notáře a až potom tuto ověřenou kopii nechat apostilovat.

Správní poplatek v ČR je 500 Kč, na zastupitelském úřadě se vybírá v místní měně, informujte se, na aktuální výši.

Nedá se předvídat, jak přesně budou úřady tento zákon interpretovat a jaká úskalí to bude přinášet. Zatím to vypadá, že každý, kdo získá takto občanství ČR, získá i trvalý pobyt na území ČR a s tím všechny povinnosti jako třeba povinnost platit zdravotní pojištění (podle § 3 Zákona o veřejném zdravotním pojištění), vlastnit platný občanský průkaz a podobné. Pokud to bude takto i nadále interpretováno, navrhujeme, pokud nemáte důvody pro opak, abyste si ihned při převzetí listiny o nabytí občanství na ambasádě požádali o zrušení trvalého pobytu, mají k tomu připravené formuláře.

Pokud by z nějakého důvodu úřady rozhodly, že jste občanství nenabyli, musí toto rozhodnutí řádně odůvodnit neboť se použije část 2. a 3. správního řádu. V tom případě máte 15 dnů na odvolání. Navrhujeme, abyste si přečetli rozhodnutí, a pokud není zamítnutí jen kvůli formální chybě, abyste ihned kontaktovali advokáta.

Ocenili bychom, kdybyste nám napsali a dali zpětnou vazbu pokud budete mít problémy s tímto vzorem nebo se setkáte s nestandardním výkladem tohoto zákona ze strany úřadů. Podněty, prosím, posílejte na chovanec@fas.harvard.edu. Není v našich silách odpovídat na individuální dotazy, ale Vaše postřehy nám mohou pomoci s další verzí a také ostatním žadatelům.

Další informace najdete na webových stránkách vašich příslušných zastupitelských úřadů s konkrétními informacemi pro vaši zemi. Také existují neziskové organizace, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají a mají i poradnu, ale my s nimi nemáme žádné osobní zkušenosti a tedy je nemůžeme doporučit.

 

Hodně štěstí, Petr Chovanec a Filip Trnka[1] „Návrh rozšiřuje okruh osob, které mohou zjednodušeným způsobem nabýt státní občanství České republiky, a to v porovnání se zákony č. 88/1990 Sb. a č. 193/1999 Sb., které představovaly jistou formu státoobčanské rehabilitace a týkaly se pouze některých osob, které české či československé státní občanství pozbyly stanoveným způsobem za totalitního režimu, tj. v letech 1948 až 1990. Toto časové omezení již návrh neobsahuje. Návrh dále nerozlišuje, na základě jakého právního titulu došlo k pozbytí státního občanství bývalého státního občana, ovšem s tou zásadní výjimkou, že návrh z možnosti zjednodušeného nabytí státního občanství České republiky vylučuje osoby, které československé státní občanství pozbyly podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., a Smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb.,“ Důvodová zpráva k Zákonu

Návod jak získat zpátky občanství ČR pro bývalé občany ČR ve formátu docx a vzor prohlášení

 

 

Protected: Příspěvek na péči

Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Many eyes project by IBM

0

Today I had a quick look at the Many Eyes project. It looks very interesting.

 

You can make your own visualization using their nice collection of data sets.

Look at this example:
 http://www-958.ibm.com/software/data/cog…

 

Data sources

0

Permanently under development:

Useful data sources

 

Harvard IQSS Dataverse

All source of data including Mostly Harmless Econometrics

 http://ndfd.weather.gov/technical.htm

Wind patterns in the United States

0

See how is wind blowing in the United States right now:
 http://hint.fm/wind/

 

Using PlotVectors from R

 

(HT Revolutions)

Ocean currents video by NASA

0

This time NASA made a video of ocean currents. NASA has similar videos for the Gulf Stream and for the Mediterranean Sea.

 

 Revolution)

Edge-bundled, timeline-enhanced visualizations

0

This company provides solutions for using human element in the pattern detection. Based on videos, it looks very useful for almost any fraud detection application like money laundering or medical fraud.

Check out their videos: http://synerscope.com/resources

(HT: LG)

Log in